اسید نیتریک

خلوص اسید نیتریک : 65%

نام های مترادف اسید نیتریک : اسید ازته، نیترات هیدروژن ، جوهر شوره

فرمول شیمیایی اسید نیتریک: HNO3

خانواده شیمیایی اسید نیتریک: اسید غیرآلی، نیترات
وزن مولکولیاسید نیتریک: 63.02
حالت فیزیکی اسید نیتریک: مایع شفاف
رنگ و بو اسید نیتریک: زرد کم رنگ، بوی زننده، تند و خفه کننده
حلالیت در آب اسید نیتریک: محلول
حلالیت در حلالهای آلی: با بسیاری از حلال های آلی واکنش می­دهد مثل اتانول و استون
وزن مخصوص نسبت به آب: 1.14
نقطه جوش اسید نیتریک :86ºC
اسید نیتریک خالص  مایعی بی رنگ است که در دمای -42 درجه سانتی گراد ذوب و در دمای 83 درجه می جوشد. در صورتی که جوشش در نور انجام شود و محیط اتاق باشد و در 41.6- درجه سانتی‌گراد ذوب شده ، تولید مایع بی‌رنگی می‌کند
روش تهیه اسید نیتریک امروزه در تولید صنعتی اسید نیتریک، آمونیاک بعنوان ماده اولیه استفاده می‌شود و برای این کار لازم است که ماده اولیه را با هوا به اکسید نیتروژن تبدیل کرد.

کاربرد اسید نیتریک:
در تهیه نیترات آمونیم کشاورزی و رنگهای سنتزی ، صنایع نظامی ، نمکهای نیترانه ، متالوژی رنگدانه ها و صنایع چاپ
خطرات : اسید نیتریک غلیظ یک اکسید کننده قوی است و در ترکیب با مواد سوختی و الکل­ها ایجاد گرما می­کند، می­تواند با عوامل احیا کننده و یا مواد آلی قابل احتراق واکنش دهد و بسوزد و یا منفجر شود.نیتریک اسید  ماده بسیار خطرناکی است هنگام استفاده باید کاملاً احتیاط شود.