اعلامیه‌های فروش

 بخش بازرگانی شرکت جدید ترین اعلامیـه های فـروش مشتریان خود را بر روی سایت این شرکت منتشر نموده تا در اسرع وقت به اطلاع مصرف کنندگان محترم رسیده تا در صورت تمایل برای خرید این اقلام . با این امور تماس حاصل فرمایند و یا همچنین از طریق ایمیل  info@arena-petrogas.com  با درج ردیف اعلامیه فروش مربوطه و مشخصات و شماره تماس خود را ارسال نموده تا همکاران ما در اسرع وقت با

شما تماس گیرند .

 

 

 

 مازوت داخلی

 پلایشگاه اصفهان ,تهران ,اراک

 تناژ آزاد

زیر دوش

 

   گازوئیل D2 شازند اراک  حداقل درخواست 1000 تن   زیر دوش

تحویل اصفهان

تحویل مشهد

اعلام درخواست به صورت کتبی

 

 

بوتان

پروپان

جهت مصارف داخل و صادرات  تناژ آزاد مقصد مشتری
 

 

 EX5 پتروشیمی مارون

جهت مصارف داخل

 تناژ آزاد  درب پتروشیمی   ( با پروانه بهره برداری )
 CFO

درجه 1 – درجه 2

 پتروشیمی مارون – بندر امام 200 – 500

تن در ماه

 درب پتروشیمی
 

کود اوره 46%

 

جهت صادرات تناژ آزاد درب کارخانه پتروشیمی خراسان , کرمانشاه, شیراز , پردیس
    هیدروکربن

سبک

سنگین

 

 

جهت صادرات

 

تناژ آزاد

 زیر دوش

لب مرز میلک , میل 78 -افغانستان

لب مرز , بازارچه مرزی پرویزخان – عراق

 

ارسال LOI  از  سوی مشتری

 

PVC  s6532

 پتروشیمی اروند

جهت صادرات

 تناژ آزاد  درب پتروشیمی

FOB بندر امام

علام درخواست به صورت کتبی
   

LPG

 

 جهت صادرات

شازند اراک

حداقل درخواست

5000 تن

زیر دوش علام درخواست به صورت کتبی
 

 

 

BL3  جهت مصارف داخلی تناژ آزاد مقصد مورد نظر مشتری علام درخواست به صورت کتبی

( با پروانه بهره برداری )

 

 

 

ارتوزایلن

پارازایلن

مخلوط زایلین

جهت مصارف داخلی تناژ آزاد مقصد مورد نظر مشتری علام درخواست به صورت کتبی

 

 

جوش شیرین

سود پرک

جهت مصارف داخلی از تناژ آزاد مقصد مورد نظر مشتری -پتروشیمی شیراز  و  کارخانجات تولید کننده  داخلی علام درخواست به صورت کتبی
  MTBE

MEK

جهت مصارف داخلی , صادرات تناژ آزاد قصد مورد نظر مشتری علام درخواست به صورت کتبی
  سولفات آمونیوم

کریستاله – وارداتی ازبکستان – برند چرچیل

جهت مصارف داخلی 500 تن در ماه مشهد – تهران علام درخواست به صورت کتبی
  کود های سوپرفسفات ساده و تریپل  جهت مصارف داخلی 500 تن مشهد علام درخواست به صورت کتبی
   

متانول

 جهت مصارف داخلی و صادرات تناژ آزاد درب انبار پتروشیمی فناوران – شیراز -زاگرس علام درخواست به صورت کتبی
   MEG -TEG- DEG

دی اتیلن گلایکل

 جهت مصارف داخلی از پتروشیمی مارون – فله و یا بشکه شده با پلمپ خود پتروشیمی تناژ آزاد درب انبار پتروشیمی مارون علام درخواست به صورت کتبی
 

 

 

 

سود مایع کاستیک 50%

 از شرکت  بندر امام تناژ آزاد  درب انبار مشتری علام درخواست به صورت کتبی
 

 

 

 

اسید استیک

 

جهت مصارف داخلی و  صادرات 500 مقصد مورد نظر مشتری علام درخواست به صورت کتبی
 

 

 

 رافینت 1 مایع نفتای سبک

 

 جهت مصارف داخلی تناژ آزاد مقصد مورد نظر مشتری علام درخواست به صورت کتبی
 

 

PP گرید های

C30S

Z30S

Z30G

 

 

جهت مصارف داخلی

 تناژ آزاد مقصد مورد نظر مشتری علام درخواست به صورت کتبی

( با پروانه بهره برداری )

توجه :  درصورت فروخته شدن کالا و یا منقضی شدن تاریخ  اعلامیه فروش در قسمت توضیحات  علامت          در ج میگرد