زئولیت

کودهای زئولیتی بدلیل اختلاف فشار اسمزی ، خاصیت تبادل یونی و ایجاد بالانس بین زئولیت ومحیط خارجی قادرند تشخیص دهند که یک گیاه در چه زمانی به چه مواد مغذی نیاز دارند

و در زمان مقتضی آن ماده را برای استفاده گیاه آزاد می کنند . برای همین زئولیت را کود هوشمند می نامند

مزایای استفاده از زئولیت در تولید کود کشاورزی :

 • کوتاه شدن زمان تخمیر کودهای دامی به میزان 4 تا 5 برابر
 • پاستوریزاسیون کودهای آلی، کمپوست ودامی و نیز از بین بردن عناصر سمی و قارچی موجود در آنها بخصوص افلاتوکسین
 • تصفیه و پاکسازی کودهای حیوانی از آلودگی های میکروبی، قارچی و… به خصوص افلاتوکسین
 • از بین بردن انگلها و تخم علفهای هرز در کودهای طبیعی
 • از بین بردن بوی نامطبوع کودهای طبیعی تازه
 • جذب سریع اوره کودهای طبیعی و تبدیل آن به نیتروژن قابل جذب

تأثیر در محصولات کشاورزی :

 • افزایش تولید و مرغوبیت محصولات کشاورزی
 • افزایش مقدار، جذب و انتقال ویتامین C در میوه و گیاه
 • بهبود کیفیت پوسته محصولات در نتیجه، افزایش توان انبارداری آنها
 • افزایش وزن و تعداد محصولات گیاهی
 • کاهش تعداد نارس ها و کاهش ریزش شکوفه ها
 • افزایش شادابی، نشاط و حجم محصولات کشاورزی
 • حامل علف کشها و آفت کش
 • جلوگیری از خرابی و فساد محصولات در انبار به مدت طولانی بعد از فصل برداشت
 • افزایش موجودی مواد معدنی مفید و مورد نیاز بدن در محصولات
 • تاثیر مثبت و بسیار محسوس در رنگ و طعم محصولات
 • تاثیر زئولیت بر خاک کشاورزی

مزایای استفاده در خاک کشاورزی :

 • افزایش نسبت خاکدانه های مقاوم در آب
 • جلوگیری از شستشوی ازت خاک در اثر آبیاری و باران
 • جلوگیری ازفرسودگی وهدر رفتن خاک به سبب قابلیت بالای جذب آب و رطوبت
 • جذب رطوبت های موجود در هوا و خاک و آزاد سازی تدریجی آن به خاک
 • بهبود تهویه مطلوب خاک و تامین اکسیژن مصرفی
 • بهبود کیفیت فیزیکی و شیمیایی خاک و بهبود شرایط سیستم اکولوژیک
 • تقویت بسیار مطلوب خاکهای کشاورزی تحت کاشت گیاهان غده ای مانند سیب زمینی، پیاز و چغندر
 • جلوگیری از فقیر شدن خاک از مواد اولیه به دلیل خاصیت تبادل یونی بالا و اصلاح مجدد آن
 • تنظیم PH خاک و متعادل کردن آن در حد مطلوب
 • تنظیم پتاسیم خاک و در نتیجه بهبود کیفیت گیاه و مرغوبیت میوه و مزه آن
 • افزایش فعالیت های بیولوژیکی و میکروارگانیسمی
 • کاهش شوری خاک
 • بهبود و کنترل رطوبت خاک در نتیجه اثر مثبت بر میکرو فلور خاک
 • افزایش بالانس نیتروژنی بویژه در خاکهای نیتروژنی ( 30-20 درصد)
 • کاهش اثر عناصر سمی در خاک با جذب آرسنیک ، کادمیوم ، روی ، مس و سرب و …
 • نگهداری بلند مدت اثر کودهای شیمیایی و طبیعی و کاهش میزان شستشوی مواد غذایی موجود در خاک
 • شکل دهنده خاکهای کشاورزی و جلوگیری از ایجاد کلوخه

مزایای استفاده از زئولیت درآبیاری کشاورزی :

 • صرفه جویی بسیار زیاد در مصرف آب و ذخیره کننده آب در مناطق کم باران
 • کاهش شوری آب
 • جذب فلزات سمی آب
 • تصفیه کامل و سالم سازی پسآبهای آلوده شهری و استفاده در آبیاری مزارع و باغات
 • نقش زئولیت برگیاه و محیط زیست

اثرات اکولوژیکی زئولیت :
کاربرد زئولیت به خاکهای کشـاورزی باعث عدم آلودگی آبهای تحت الارضـی بر اثر کودهای شیمـیایی میـگردد همـچنین عـناصر سـمی سنگین را به دام میاندازد . خصوصاً از رشد سموم بخصوص افلاتوکسین در خاک ، ساقه و برگها و محصول بدست آمده جلوگیری میکند . نتیجه این عـملکرد نه تنها باعـث تهیه محصولات کشـاورزی سالم تر و در نتیجه سـلامـت غذایی جامـعه مـی شود بلکه کاهش حضور این سموم در برگها ،‌ساقه ها و دانه ها و مصرف آنها توسط دامها و همچنین افزودن زئولیت به غذای حیوانات باعث تولید پروتئین سالم تر میگـردد که خـود منجر به تغذیه سالـم جامـعه میشود. در ادامه ، فضـولات دامهایی که مصـرف کننده زئولیت و عـلوفه سالم تر هسـتند از طرفی به خـودی خود از سـموم کمـتری برخوردارند ، به سـرعت سفـت و کلوخ نمـی شوند ، تخم انگـلها در آنها رشـد نمی کنند و از بـوی نامطبوع کمتری برخوردارند . کودهای همراه با زئولیت رطوبت کمتری دارند و اوره آنها به سرعت در خاک جذب نمی شوند . زئولیت این اوره را به سـرعت جذب و به نیـتروژن قابل جـذب تبدیل می نماید . لذا با استـفاده از زئولیت می توان از کود طبیعی تازه و خیس بلافاصله بهره برداری کرد . به این ترتیب زئولیت نقش خود را در چرخه اکولوژیک و سلامت محیط زیست نیز نشان میدهد .

تأثیر زئولیت در گیاه :

 • جلوگیری از سوختگی ریشه گیاهان و بهبود رشد ریشه و گیاه
 • استفاده گیاه از تمام عناصر موجود خاک به سبب بالا بودن خاصیت تبادل یونی زئولیت
 • افزایش ارتفاع شاخ و برگ، تعداد پنجه ها و انشعابات گیاهان و درختان
 • افزایش مقاومت گیاه در مقابل فساد و بیماریها
 • افزایش ضریب جذب گیاه
 • عامل رشد و تقویت گیاه